Indian Cigars

Indian Cigars

Voor de clubtour van Indian Cigars werden verschillende affiches opgebouwd. Telkens met hetzelfde herkenbare beeld. De clubtour bestond uit 10 concerten in Vlaamse muziekclubs waar per concert affiches en flyers werden opgebouwd.